1. Onderzoek

Het traject dat u bij onze McKenzie-therapeut doorloopt, begint met een gestandaardiseerd onderzoek. Tijdens een gesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht, waarna een uitvoerig functieonderzoek plaatsvindt. Op basis hiervan zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling door middel van de McKenzie methode.2. Prognose

Indien de therapeut over voldoende betrouwbare gegevens bezit, kan hij een duidelijke prognose formuleren, waaraan een strak behandelplan gekoppeld is. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal hij u direct doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig - meestal binnen één tot 3 consulten - wat u kunt verwachten.3. Behandeling

Na een duidelijk mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen of houdingen uw klachten te verminderen. Zo krijgt u controle en reductie over uw pijn en bekomt u herstel in uw dagelijks functioneren.4. Nazorg

Aangezien onze spieren een heel belangrijke rol spelen in het herstel, is een goede spierconditie een must om klachtenvrij te blijven. Voor mensen die nauwelijks of nooit aan lichaamsbeweging doen is dit vaak minder evident. Om deze mensen te helpen bieden wij drie verschillende mogelijkheden aan:


U krijgt een op maat gemaakt trainingsschema mee naar huis. Deze manier van werken biedt verschillende voordelen. U bespaart heel wat kosten en kiest zelf wanneer u de oefeningen in uw drukke agenda inplant. Uiteraard kunt u ons voor bijkomende vragen of opmerkingen steeds contacteren.
Bij deze vorm van nazorg kan er geoefend worden in uw vertrouwde omgeving en is er permanente begeleiding van één van onze therapeuten. Een persoonlijk functioneel oefenschema wordt opgesteld. De oefenmomenten zijn in te plannen op afspraak.